ZORGANIZOWANE INSTYTUCJE

Z drugiej strony, tylko zorganizowane instytucje mogą jednostce zagwarantować wolność. Delikatna równowaga napięć pomiędzy wyobraźnią a kryty­cyzmem, stanowiąca intelektualną siłę napędową nauki, musi posiadać swoje odpowiedniki w sferze życia społecznego. Współzawodnictwo zawodowe, rywalizacja zespołowa i międzynarodowa, rozwój ekonomiczny oraz objętościowe rozrastanie się na­uki jako takiej — wszystkie te siły nie sprzyjają autonomiczności świata naukowego. W następnym rozdziale będę się starał wykazać, że organizacje stowarzyszenia naukowe same przez się nie od­grywają szczególnie ważnej roli i nie stanowią tu dostatecznej przeciwwagi. Gdyby natomiast pewne złowrogie tendencje występujące w systemie stu­diów doktoranckich doprowadziły do tego, że orga­nizacjom tym pozwolono by zamknąć swoje sze­regi, dając im prawo do zatwierdzania czy rejestro­wania „praktykujących” naukowców, tzn. takich, którym przysługiwałoby prawo publikacji — jak w przypadku lekarzy czy prawników — libera­lizm intelektualny zostałby jeszcze bardziej zagro­żony.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.