ZASADNICZA TEZA

Na­wet gdyby się okazało, że moja zasadnicza teza oraz jej zastosowanie są nie do przyjęcia, a cała argu­mentacja niesłuszna, mam nadzieję, że sam fakt zastanowienia się nad istotą nauki jako takiej po­może znaleźć dla wiedzy naukowej oraz działalno­ści badawczej odpowiednie miejsce w ramach filo­zofii oraz praktyki życiowej współczesnego społe­czeństwa. Z pojęciem wiedzy o charakterze społe­cznym wiążą się subtelne i skomplikowane zagad­nienia filozoficzne, psychologiczne i socjologiczne, dające się porównać z duchowymi, kościelnymi oraz politycznymi problemami, jakie w teologii średnio­wiecznej wiązały się z pojęciem odpowiedzialno­ści osobistej. Mam nadzieję, że sygnalizując te za­gadnienia oraz pokazując na przykładach, w jaki sposób zasada jednomyślności przyczynia się do ich rozwiązywania, zainteresuję innych uczonych, za­równo naukowców w ścisłym tego słowa znacze­niu, jak i humanistów, doniosłymi problemami, le­żącymi u podstaw nauki.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.