ZAINTERESOWANIE WSPÓŁCZESNYMI SPRAWAMI

  1. Zainteresowanie sprawami współczesnego życia społecznego i środowi­skiem zwykłych ludzi, poparte prezentacją losu ludzkiego na podstawie bo­gatego materiału obserwacyjnego, jako czynnik autentyzujący przedstawione w filmie zdarzenia dzięki zanurzeniu ich w codzienności; łączenie dramaturgii typu dokumentalnego ze swoiście przetworzoną dra­maturgią kina fabularnego; rezygnacja z tradycyjnych schematów – fabularnych na ,rzecz wielowątkowego rozwoju opowiadania i kompozycji otwartej;ograniczenie do niezbędnego minimum udziału inscenizacji filmowej i ..zewnętrzna” pozycja narratora wobec świata przedstawionego jako tekstowe wyznaczniki autorskiego szacunku dla intersubiektywnie istniejącej rzeczy­wistości prezentowanej przez film;odmienna od tradycyjnych kanonów kinowych koncepcja piękna ekranowego oparta na wizualno-dźwiękowyn oglądzie realności in crudo, ujmowanej w bo­gactwie jej najróżniejszych fizycznych przejawów (sylwetki i zachowania aktorów pozbawionych profesjonalnego „szlifu”, autentyczne kostiumy, scene­rie, rekwizyty itp.).

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.