WZAJEMNA ADORACJA

Nie dlatego, że­by należał do towarzystwa wzajemnej adoracji, lecz ponieważ, jak już wskazywałem, sam wyznaje nor­my, na których straży stoi recenzent, i z góry prze­widuje, jakimi drogami może pójść krytyka jego prac. Inaczej mówiąc umie on prowadzić swój po­jazd z należytą uwagą. I dlatego właśnie niektóre pisma fachowe publikujące nie recenzowane pra­ce naukowe nie mają bynajmniej złej opinii, gdyż przyjmują jedynie artykuły napisane przez uzna­nych uczonych, których osobiste poczucie odpowie­dzialności zapewnia zachowanie wymaganych norm. Nie można mieć jednak pewności, czy taka sumien­ność utrzymałaby się wśród ogółu naukowców, gdy­by zlikwidowano system recenzowania prac nauko­wych.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.