WYCIĄGNIĘCIE WNIOSKÓW

Próba ich sformułowania w odniesieniu do całej książki polega często na przedstawieniu nowej serii argu­mentów i zastrzeżeń dotyczących głównej tezy i nie­jednokrotnie obnaża całą jej banalność.Ale ponieważ poruszony przeze mnie temat stwa­rza tyle możliwości zbłądzenia na manowce nie­istotnych rozważań, sądzę, iż dobrze będzie, jeśli spróbuję ująć w kilku zdaniach całość problemu. Chcąc, zgodnie z przyrzeczeniem danym w pierw­szym rozdziale, wskazać, jak potężną rolę odgry­wa zasada jednomyślności, musiałem wyjaśnić sze­reg mało chyba znanych laikowi, znamiennych cech działalności badawczej i życia naukowego w ogóle.Nie chcę tłumaczyć, dlaczego wiele niezmiernie ważnych zagadnień intelektualnych, psychologicz­nych i społecznych opisałem w taki, a nie inny spo­sób.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.