WSZYSTKIE PRAWA

Według mnie wszystkie te prawa, konwencje oraz wzory są podporządkowane jednej zasadzie — jest nią dążenie do osiągnięcia i rozszerzenia swobodnej intelektualnej jednomyślności. Kryteria naukowe­go dowodzenia i naukowej krytyki są surowe, chodzi bowiem o to, by osiągnąć wiedzę nie budzą­cą żadnych racjonalnie uzasadnionych wątpliwości. Recenzowanie sprawozdań naukowych jest potrze­bne, gdyż zapewnia przynajmniej minimum wiaro- godności podstawowych publikacji. Rozprawy na­ukowe i artykuły omawiające są ważne, ponieważ dają bezpośredni opis aktualnego stanu uzgodnio­nej wiedzy. Powagi i autorytety naukowe są przed­stawicielami społeczności naukowej uprawomocnio­nymi do wypowiadania się w jej imieniu, zwłasz­cza w kwestii wiarogodności proponowanych uzu­pełnień, mogących wejść w skład uzgodnionej wie­ży. Ściszenie polemik naukowych zapobiega sek­ciarstwu, które oznaczałoby ostateczną klęskę za­sady jednomyślności. I tak dalej.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.