WSKAZÓWKA DLA INNYCH

Powinno to być wskazówką dla innych, bardziej oficjalnych organizacji, takich jak państwowe akademie nauk, które winny zacho­wywać ostrożność przy nadawaniu trwałych oznak prestiżowych. Dlatego właśnie Royal Society po­winno wybierać swych członków z najwyższą starannością. Chodzi tu nie tylko o zachowanie spra­wiedliwości przy przyznawaniu tego ogólnie po­żądanego i silnie przez wszystkich odczuwanego zaszczytu, ale także o skutki, jakie w istniejącej strukturze intelektualnej świata nauki wybór ten może za sobą pociągnąć, nadając bezpośrednią, trwałą wagę poglądom wypowiadanym przez wy­różnioną osobę. Niewykluczone — choć jest to de­likatna sprawa, której nie chciałbym w tej chwili szerzej omawiać — że bardziej „demokratyczny”, bardziej „egalitarny” system, w rodzaju amerykań­skiego świata akademickiego, w którym każdy po­ważny naukowiec po osiągnięciu odpowiedniego wieku mógłby się spodziewać jakiejś formy oficjal­nego uznania, bardziej by harmonizował z wynika­jącą z ideału jednomyślności płynnością ocen per­sonalnych

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.