WIĘKSZOŚĆ DOBRYCH NAUKOWCÓW

Prawda jest, ze większość dobrych naukowców odznacza się na ogoł wysokim stopniem inteligencji — powiedz­my w przybliżeniu w ramach górnych dziesięciu procent ogołu mieszkańców — ale sugeruje to tyl­ko, ze umiejętność szybkiego rozwiązywania zada­nych problemów przydatna jest w długofalowym procesie stawiania pytań i wyszukiwania odpowie­dzi na me rozwiązane dotąd problemy. Wskazywa­łoby to ze w aktualnym systemie jednomyślności prawo do wykształcenia mają tylko jednostki posiadające tę szczególną umiejętność. Próba skon­struowania sylwetki „twórczego” umysłu naukowe­go w oderwaniu od przygotowania zawodowego i innych doświadczeń związanych z daną dziedziną naukową jest tak samo absurdalna jak próba skon­struowania sylwetki „świętości” w oderwaniu od aktualnej teologii i zasad kościelnych.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.