ŚWIAT NAUKI

Pod tym względem świat nauki jest w dużym sto­pniu zamkniętym, samouzasadniającym się syste­mem, który być może rodzi nie znane nam jeszcze niebezpieczeństwa.Największe ryzyko ponosi przypuszczalnie recen­zent czy też wydawca, który wkracza na tereny po­granicza powszechnie uznanej dziedziny naukowej, w których rodzą się zupełnie nowe zagadnienia. Za przykład może tutaj posłużyć sytuacja ortodoksyj­nej medycyny, w okresie kiedy Freud przeprowa­dzał swoje pierwsze badania kliniczne w dziedzinie psychiatrii. W swym początkowym stadium nowa nauka nie posiada zaplecza uzgodnionej wiedzy, do której nowe idee mogłyby się odwoływać. Z pun­ktu widzenia starej dyscypliny naukowej wysiłki zmierzające do stworzenia takiej jednomyślności wydają się w najwyższym stopniu spekulatywne, kontrowersyjne i sprzeczne — jednym słowem, „nie­naukowe”.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.