STOPIEŃ WIARYGODNOŚCI

Przegląd taki informuje o   stopniu ogólnej wiarogodności każdej z wymie­nionych prac i pozwala ocenić wkład poszczegól­nych autorów w rozwój interesującego ich proble­mu. Autor artykułu ma obowiązek wymienić każdą związaną z tym problemem pracę, jednakże uprzej­mość zabrania mu otwarcie wytykać ich błędy. Ję­zyk tego typu artykułów wytworzył nawet w tym celu specjalne konwencje. „Wrobinson (1948) wy­kazał, że… co jednak nie znajduje potwierdzenia w pracy Qwhite’a (1951), który utrzymuje, że:„Jak pokazał Hblack (1957), niekoherentne rozpro­szenie prawdopodobnie daje nowy człon, przy po­mocy którego można by wyjaśnić zaobserwowaną przez Kgreena (1954) rozbieżność pomiędzy teorią a doświadczeniem”; „Gknight (1960) przeprowadził dokładną analizę 57-ego współczynnika viriału, któ­ry okazał się być rzędu 10—16; z drugiej strony Bpotts (1959) udowodnił, że błąd współczynnika liczbowego w pierwszym członie szeregu może wy­nosić aż 10%” — a wszystko to razem w tłumacze­niu na język potoczny znaczy po prostu — „kom­pletny dureń!”, „idiota!”, „matoł!”.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.