ROLA ARTYSTY FILMOWEGO

Każda z nich jednak rozwiązuje dylemat: twórca – film-rzeczywistość na podstawie diametralnie różnej koncepcji działania.Pierw­sza z tych ról autorskich nosi tu umownie przyjętą nazwę roli artysty fil­mowego, drugą natomiast – określimy równie umownym mianem roli realizatora. W ujęciu najbardziej lapidarnym rzec można, iż rola artysty filmowego dąży po prostu do nadania utworowi kinematograficznemu pełni cech indywi­dualnej wypowiedzi twórcy. Wszelkie elementy wchodzące w skład danej kon­strukcji filmowej,a nade wszystko właściwy jej sposób estetycznego zorgani­zowania i uporządkowania całości, zmierzają do tego, by przedstawić w fil­mie jedyną i niepowtarzalną – pod każdym względem autorską – wizję świata. 

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.