PRZEDSTAWIONE WYNIKI

Musi zdecydować, czy przedstawione wyniki są in­teresujące z naukowego punktu widzenia, czy zo­stały odpowiednio poświadczone i uwiarygodnione doświadczalnie i logicznie oraz czy praca jest do­brze napisana, tzn. czy nie jest zbyt hermetyczna albo zanadto rozgadana, czy została opatrzona od­powiednimi przypisami itd. Recenzent składa ko­mitetowi redakcyjnemu sprawozdanie, które może być przesłane autorowi w celu wprowadzenia po­prawek lub obalenia postawionych mu zarzutów, ale osobę recenzenta chroni anonimowość. Ocenianie prac naukowych nakłada zatem na re­cenzenta poważną odpowiedzialność (chociaż nie naraża na zarzuty i natręctwo, jakie spadają na ko­mitet redakcyjny). Czytanie pracy dotyczącej za­gadnienia, z którym recenzent nie jest w pełni obe­znany (nikt bowiem nie może być specjalistą od wszystkich nowych zagadnień naukowych), oraz decydowanie, czy odpowiada żądanemu poziomo­wi, nie jest łatwym zadaniem.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.