POTĘŻNY PATRON

Tym, którzy nie mają potężnego patrona, pozo­staje jeszcze „zgłoszenie” pracy na konferencję nau­kową. Jest to sposób niezbyt zadowalający, budzący zastrzeżenia większości naukowców, którego jednak mało kto się wyrzeka. Spotkania tego typu wypeł­nia na ogół kilka „zamówionych” referatów, w któ­rych uznani specjaliści przedstawiają ogólny stan wiedzy danej dyscypliny bądź ogłaszają swoje ostat­nie odkrycia, oraz liczne krótsze prace, zgłoszone przez dowolnych członków gremium. Choć w ciągu dziesięciu minut nie można w sposób przekonywa­jący przedstawić żadnych istotnych treści, liczba tego typu prac niezmiennie przekracza możliwości czasowe każdej konferencji. Niektórzy autorzy zgła­szają swoje prace jedynie po to, by wobec zatrud­niającej ich instytucji usprawiedliwić koszty zwią­zane ze swym udziałem w konferencji.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.