POGŁĘBIONE PODSTAWY

Była wiekiem, w którym pogłę­biono podstawy matematyki teoretycznej w opar­ciu o trwalszy fundament logiki formalnej. Epoka ta zrodziła traktat naukowy i Handbuch i stworzy­ła systemy naukowego i technicznego kształcenia.Zgodnie z tezą niniejszego szkicu troska o dokła­dność obserwacji, o precyzję logiczną oraz szcze­gółowość informacji posiadają dla nauki równie istotne znaczenie, jak natchnienie i wyobraźnia. Bez tych „germańskich” cnót nauka rozpadłaby się na szkoły i sekty, na koterie złożone z proroków i ich uczniów.Ale oddziaływanie takich anonimowych autory­tetów i instytucji jak wydawnictwa, ich odbiorcy czy recenzenci jest psychologicznie nieskuteczne ja­ko gwarancja utrzymania wysokich norm kryty­cznych. To nie bezosobowa władza sędziego oraz czujnej policji pozwala zachować spokój publicz­ny.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.