PATRZĄC WSTECZ

Tylko patrząc wstecz możemy wysuwać za­rzut stronniczości w stosunku do tych, którzy nie zaakceptowali od razu argumentacji Galileusza, bądź tych, którzy poglądy Darwina na pochodzenie człowieka przyjęli ze zdziwieniem i zmieszaniem. Takie warunki jak uczciwość, brak uprzedzeń, obie­ktywizm są w pracy odkrywczej nieosiągalne, a cza­sami po prostu dla niej nieistotne. Starałem się wykazać, iż na­ukowe kryteria prawdy mają charakter publiczny, a nie prywatny, że powołaniem naukowca jest dą­żenie do jednomyślności. „Postawa naukowa” nie polega na tym, że każdy naukowiec obdarzony jest zespołem właściwości umysłowych gwarantujących słuszność każdej jego myśli — czymś w rodzaju dobrze naregulowanej maszyny matematycznej o     obwodach logicznych wykluczających możliwość popełnienia błędu — lecz na stopniowo nabywanej umiejętności porozumiewania się z innymi naukow­cami w sposób sprzyjający osiągnięciu ostateczne­go, wspólnego im wszystkim celu, tj. jednomyślno­ści, oraz na umiejętności prowadzenia w tym sa­mym języku własnych, wewnętrznych dialogów.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.