OPÓŹNIENIE PUBLIKACJI NAUKOWEJ

Badania wykazały \ że opóźnienie publikacji na­ukowej spowodowane względami wydawniczymi stanowi tylko drobny ułamek czasu, jaki musi upły­nąć od momentu narodzenia się nowej myśli nauko­wej do momentu włączenia jej do kanonu uznanej wiedzy. Przed swym .ostatecznym sformuło­waniem w konkretnym artykule czy pracy nauko­wej idea przechodzi kolejne etapy: hipotezy, do­świadczeń, prób i potwierdzeń, wstępnych prezen­tacji na seminariach i spotkaniach naukowych, pó­źniej zaś szereg etapów krytyki i ponownego po­twierdzenia, jest cytowana i recenzowana i dopie­ro wtedy jej wyniki mogą być zaakceptowane i włą­czone do podręczników. Koncentrowanie się wyłą­cznie na momencie oddzielającym sformułowanie tekstu od jego publikacji drukiem świadczy o nie­zrozumieniu całego procesu przekazywania infor­macji.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.