OKREŚLENIE AUTORYTETU

Już samo określenie „autorytetu” naukowego wy­daje się niewłaściwe, gdyż teoretycznie jedynym sę­dzią jest w nauce ścisłej sama przyroda udzielająca nam odpowiedzi na pytania zadawane w formie do­świadczeń. Ale w rzeczywistości naukowcy w ogrom­nym stopniu polegają na opiniach uznanych specja­listów, przewodniczących konferencji naukowych, specjalistów zapraszanych na gościnne wykłady, autorów artykułów przeglądowych, arbitrów roz­strzygających spory pomiędzy recenzentami, redak­torów pism fachowych, członków komisji stypen­dialnych, jednym słowem, ludzi kierujących w na­szym imieniu sprawami nauki. W jaki sposób ów elitaryzm i autokratyzm godzi się z podstawowymi wymogami stawianymi naukowcom, takimi jak ele­mentarny demokratyzm i egalitaryzm, które winny dominować we wzajemnych stosunkach?

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.