OBOJĘTNOŚĆ DLA CELÓW

Podczas gdy dla przeciętnego reprezentanta klasy średniej objęcie kierowniczego stanowiska jest zarówno nagrodą, jak i otwarciem nowych możliwości, dla naukowca może ono być niemal jednoznaczne ze zdradą.Ta obojętność dla celów, jakim służy dana insty­tucja, niechęć do podejmowania obowiązków admi­nistracyjnych, budzi duże zainteresowanie wśród socjologów zajmujących się zagadnieniami organi­zacji pracy. Stanowi ona kluczowy problem rozwa­żań na temat sposobów skłonienia pracowników naukowych do honorowania potrzeb przemysłu. Na­wet w uniwersytetach obserwujemy charakterysty­czny dla tej samej choroby konflikt pomiędzy dzia­łalnością badawczą a pedagogiczną, tę samą niechęć do angażowania się w pracę rad wydziałowych oraz ciążenie ku czysto badawczym katedrom, nie obcią­żonym żadnymi dodatkowymi obowiązkami.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.