NOWA FUNKCJA ESTETYCZNA

Ppetykę neorealizmu próbowano niekiedy interpretować w kategoriach zja­wiska z założenia aestetycznego, swoistej minus-estetyki filmowej.Pogląd taki jest zdecydowanie niesłuszny i mylący. Hipotezę neorealistycznej mi­nus-estetyki można jeszcze doraźnie utrzymać wtedy, gdy rozpatruje się przejawy programowego rozbratu twórców tego kierunku z dominującą wówczas w świadomości odbiorczej preferencją estetyczną ukształtowaną przez „fabrykę snów”. Ale nie należy zapominać, że nawet wewnątrz owego historycznego na­wiasu sam przełom i tak nie sprowadza się wyłącznie do negacji pewnej tra­dycyjnej estetyki filmowej. Negując dotychczasowy status widowiska filmo­wego, neorealizm dąży bowiem równocześnie do przeobrażenia wyrazu tego wi­dowiska nie inaczej, jak właśnie poprzez nadanie mu nowej funkcji estetycz­nej.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.