MODEL KONSTRUOWANIA FILMOWEJ OPOWIEŚCI

Wynaleziony i twórczo rozwinięty przez tego twórcę model konstruowania filmowej opowieści wyznacza niezwykle ważny etap ewolucyjny rozwoju kina. Formuła widowiska, którą stworzył, pozwoliła bowiem uwierzyć filmowi,że mo­że być także sztuką, że posiada własne – na dobrą sprawę jeszcze nie od­kryte – złoża artyzmu tkwiące w nim samym.Twórczość Griffitha stanowić będzie aż do początku lat dwudziestych sy­nonim widowiska ekranowego na najwyższym poziomie artystycznym v.resp.sztuki filmowej). Nie znaczy to wcale, że właściwy jego utworom model auto­ra jest jedynym i wyłącznym sposobem budowania sytuacji komunikacyjnej w filmach tamtego okresu. Obok modelu griffithowskiego można jeszcze wtedy wyróżnić co najmniej dwa inne, konkurencyjne względem niego, warianty funk­cjonowania układu nadawczo-odbiorczego. Oba związane z ekspansją kina popu­larnego w drugiej dekadzie XX wieku i – w odróżnieniu od swego rywala wieloautorskie: wykreowane przy udziale różnoimiennej (często zespołowej’ praktyki twórczej.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.