KAŻDA WYPOWIEDŹ

Każda wypowiedź dotycząca stosun­ków pomiędzy nauką a państwem, każde nowo po­wstałe ministerstwo, nowa komisja specjalna, ko­mitet doradczy, biuro do spraw nauki, oświaty czy techniki, każdy rekordowy wzrost udziału wydat­ków na badania naukowe w dochodzie narodowym, każdy nowy zakład przemysłowy oparty na nauko­wych podstawach i każda nowa organizacja nauko­wa — implikują postępującą „racjonalizację” i „re­orientację” zinstytucjonalizowanej nauki. Nauka się rozrasta — ku radości wielu naukowców — ale jednocześnie rozrasta się machina organizacyjna obejmująca naukę i naukowców. Nie mam zamia­ru roztrząsać racjonalnych podstaw takiego kierun­ku rozwoju, a więc zastanawiać się, czy wszystkie prowadzone badania dają się uzasadnić lub jaki procent globalnej produkcji należy przeznaczyć na budowę akceleratorów cząstek elementarnych itd.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.