JEDYNA ALTERNATYWA

Jedyną alternatywą może tu być wprowadze­nie arbitralnej władzy, dzięki której „administra­cja” niektórych uniwersytetów amerykańskich zy­skała sobie niedobrą sławę. Zasada decentralizacji i rywalizacji pomiędzy analogicznymi instytucjami daje bodaj najlepsze wyniki. Tym właśnie czynnikom Ben-David przy­pisywał rozwój niemieckich uniwersytetów w XIX wieku oraz ich wyższość nad „uporządkowanym”, nadmiernie scentralizowanym francuskim syste­mem akademickim. Nieoficjalne instytucje funkcjo­nujące w ramach wspólnoty naukowej wykazują dosyć silną tendencję do ortodoksji i tłumienia nie­stosownej ich zdaniem krytyki. Przyznanie im san­kcji oficjalnych, na przykład przez nadanie jednej określonej grupie prawa udzielania nominacji i awansów, byłoby posunięciem nader niebezpie­cznym.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.