DZIEDZINY ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY

Rza­dko kto ma naprawdę ochotę przeczytać nadesła­ny mu przeddruk i na ogół mógłby równie dobrze poczekać na ukazanie się pracy drukiem. Czasami tylko, w dziedzinach odznaczających się szczegól­nie ścisłą i aktywną współpracą, przeddruki przy­czyniają się do nawiązania pomiędzy członkami nie­widzialnego uniwersytetu stosunków bliższych niż te, które można by osiągnąć drogą osobistych spot­kań i prywatnej korespondencji. Istnieje niebezpieczeństwo sformalizowania i scen­tralizowania systemu „sprawnego” rozpowszech­niania przeddruków (podjęto już nawet w tym kie­runku pewne kroki). Na przykład w National In- stitute of Health w Stanach Zjednoczonych prze­prowadzono niedawno doświadczenia z maszyną powielającą dobrze przygotowane maszynopisy i rozprowadzającą je według specjalnie w tym ce­lu sporządzonych list do subskrybentów i kores­pondentów reprezentujących różne dziedziny bio­logii.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.