DEBIUT WELLESA

Debiut Wellesa nie jest pierwszą znaczącą manifestacją idei autorskości w filmie światowym. Ambitne przedsięwzięcia autorskie realizowano z powo­dzeniem znacznie wcześniej, jeszcze w epoce kinematografii niemej.Natomiast „wypowiedź autorska” w dzisiejszym rozumieniu tego terminu toruje sobie dro­gę do świadomości odbiorczej o wiele później – w wyniku rewolucji artystycz­nej „kina autorów” przypadającej..na przełom lat pięćdziesiątych i sześć-? dziesiątych. Obywatel Kane” nie doczekał się prostych kontynuacji, nie uruchomił ja­kiegoś oddzielnego nurtu poszukiwań. Jego nowatorstwo polegało na negacji dawnego stadium świadomości.filmowej opartego na aksjomacie wszechmocy po­znawczej kamery i wskazaniu nowego pola możliwości .artystycznych, które wy­nikają z przyjęcia zrelatywizowanej perspektywy narracyjnej. Współczesna sztuka filmowa, odkrywając wciąż nowe drogi penetracji poznawczej inspiro­wanej przez taki model wypowiedzi, nieustannie rozwija i wzbogaca Wellesow- ski eksperyment.

Witaj na moim blogu poświęconym branży mediów i reklamy! Nazywam się Ewelina Jarocka i jestem studentką reżyserii na Łódzkiej filmówce. Od zawsze interesowałam się światem reklamy i mediów, aż w końcu powstał pomysł na prowadzenie bloga. Jeśli podoba Ci się jak piszę to zapraszam do zostania na dłużej.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.